ਕੈਲੰਡਰ: ਸਾਲ, ਮਹੀਨਾ, ਮੌਸਮ, ਟਾਈਮ

ਸਾਲ, ਮਹੀਨਾ, ਮੌਸਮ, ਟਾਈਮ

ਸਮਾਂ ਦੱਸੋ

ਕੈਲੰਡਰ

1 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨਾ 3 ਹਫ਼ਤੇ 4 ਦਿਨ 5 ਸਪਤਾਹਕ
ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨ
6 ਐਤਵਾਰ 7 ਸੋਮਵਾਰ 8 ਮੰਗਲਵਾਰ 9 ਬੁੱਧਵਾਰ
10 ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 12 ਸ਼ਨੀਵਾਰ
ਸਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨਾ
13 ਜਨਵਰੀ 14 ਫਰਵਰੀ 15 ਮਾਰਚ
16 ਅਪ੍ਰੈਲ 17 ਮਈ 18 ਜੂਨ
19 ਜੁਲਾਈ 20 ਅਗਸਤ 21 ਸਤੰਬਰ
22 ਅਕਤੂਬਰ 23 ਨਵੰਬਰ 24 ਦਸੰਬਰ

25 ਜਨਵਰੀ 3, 2012; ਜਨਵਰੀ ਤੀਸਰਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਰਾਂ
26 ਦੀ ਜਨਮ ਦਿਨ 27 ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 28 ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸਾਲ


30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ 31 ਹੈ,
ਪਰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੀਪ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 28 ਅਤੇ 29 ਰਹੇ ਹਨ!

ਸੀਜ਼ਨ

ਬਸੰਤ,
ਗਰਮੀ,
ਪਤਝੜ,
ਵਿੰਟਰ,

ਮਹੀਨਾ


1 ਜਨਵਰੀ
2 ਫਰਵਰੀ
3 ਮਾਰਚ
ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ
5 ਮਈ
6 ਜੂਨ
7 ਜੁਲਾਈ
8 ਅਗਸਤ
9 ਸਤੰਬਰ
10 ਅਕਤੂਬਰ
11 ਨਵੰਬਰ
12 ਦਸੰਬਰ

TIME

ਸਾਲ: 365 ਦਿਨ,
ਲੀਪ ਸਾਲ: 366 ਦਿਨ,
ਦਹਾਕੇ: 10 ਸਾਲ,
ਸਦੀ ਸਾਲ: 100 ਸਾਲ,
ਸਹਿਕਰਮੀ: 1000 ਸਾਲ,

ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ
ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ
ਮੌਸਮ (ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ) ਬਸੰਤ (ਮਾਰਚ - ਮਈ) ਗਰਮੀ (ਜੂਨ - ਅਗਸਤ) ਪਤਝੜ (ਸਤੰਬਰ - ਨਵੰਬਰ) ਸਰਦੀ (ਦਸੰਬਰ - ਫਰਵਰੀ)
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਿਵਸ (25 ਦਸੰਬਰ)
ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿਨ (1 ਜਨਵਰੀ)
ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ (ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮਿਆ ਸੀ)

ਟਾਈਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਨ

ਕੱਲ੍ਹ 1 ਕੱਲ੍ਹ 2 ਕੱਲ੍ਹ 3
4 ਸਵੇਰ 5 ਦੁਪਹਿਰ 6 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਰਾਤ
8 ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 9 ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ
ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ 10 ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 11
ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 12 ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 13
ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 15 ਅੱਜ ਰਾਤ 16
ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 17 ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ 18
ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 19
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 20 ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 21
ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ 22 ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 23
ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ 24 ਦੋ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 25
26 ਹਰ ਰੋਜ਼

ਸੀਜ਼ਨ

27 ਸਪਰਿੰਗ 28 ਗਰਮੀ
29 ਪਤਝੜ / ਪਤਝੜ 30 ਸਰਦੀ

ਵਡੇ ਅੱਖਰ
ਦਿਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੱਤਰ ਹੈ

ਸੋਮਵਾਰ ਜਨਵਰੀ ਨਹੀਂ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਹੈ